Euroopa projektid

Euroopa projektid

Teie partner Eestis programmides Erasmus+, Creative Europe, Horizon, CERV ja ESC​

Koolitus

Pakkuda noortele haridustee jätkamise ja töötamise võimalused; suurendada nende enesehinnangut ja oskusi Euroopa ühiskonnas.

Kultuuridevaheline

Edendada kogemuste ja teadmiste vahetust erinevate kultuuride esindajate vahel, edendades solidaarsust ja austust; vältida sisserändajate sotsiaalset isolatsiooni ja marginaliseerumist

Tulemuste edendamine

Tagame Euroopa projektide tulemuste laialdase reklaamimise, kuna loodame tõeliselt suurele kontaktide andmebaasile.​

MTÜ EUROOPAS

Meie peamine eesmärk on luua kontakt EL-i organisatsioonide vahel, kes otsivad osalejaid erinevatesse EL-i liikuvusprogrammidesse, ja noorte vahel, kes soovivad ellu viia oma unistust elada ja õppida teises kultuuris. Üks meie tugevusi on meie interdistsiplinaarne lähenemine ja võime tuua kokku sektorid ja erialad tähendusrikkal viisil. Teenindame partnereid, kes esindavad erinevaid sektoreid ja sidusrühmi, sealhulgas riigiasutusi, eraorganisatsioone, kodanikuühiskonda, mittetulundusorganisatsioone, suurettevõtteid ja VKEsid.

Teenused

Euroopa projektiarendus

Eesti juhtiva sõltumatu MTÜ-na pakume EL-i projektiteenuseid mitmekesistele partneritele. Kvaliteetsete tulemuste saamiseks on integreeritud põhjalikud kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid

E-õppe teenused

Oleme välja töötanud laiaulatuslikud e-õppe algatused, mida toetab mobiilne õpe ja mida pakutakse üle kogu ELi.

Levitamine ja kasutamine

Suure andmebaasiga, mis sisaldab enam kui 1000 organisatsiooni ja eksperdi kontakte. Euroopas on ideaalne levituspartner, kellel on juurdepääs võimalustele kogu maailmas.

Seminarid, koolitused ja koolitusprogrammid

Teeme koostööd klientidega, et kavandada ja pakkuda kohandatud õppelahendusi erinevatele erialadele. Kursused on välja töötatud kõikidele sektoritele, milles me tegutseme

"Olen väga valiv, kellele oma energiat anda. Eelistan oma aja, intensiivsuse ja vaimu reserveerida ainult neile, kes peegeldavad siirust."
Antonino Versace
Sildade ehitamise president (ES)

Võtke meiega ühendust!

Kairi Mägi - CEO

kairi magi
KONTAKT

info@euroopas.com